Track42 voorziet Boliviaanse jeugdgevangenis van beheersysteem.

In Qalauma, een Boliviaanse jeugdgevangenis op een uurtje rijden van de hoofdstad La Paz zorgde Track42 voor een databasesysteem met behulp van Filemaker om het werk voor de educadores te vergemakkelijken.

Qalauama is een instelling voor jongeren tussen de 14 en 28 jaar. Samen met de steun van de Europese Unie en Progetto Mondo werd de instelling opgezet met als doel jongeren een betere toekomst te geven door aan hen, tijdens hun periode in de instelling, te voorzien van degelijk onderwijs. Dit zowel in de vorm van lessen als in praktische workshops waarbij ze verschillende beroepen aangeleerd kregen. Bakker, schrijnwerker, kok, muzikant vormen een deel van de mogelijkheden. Deze aanpak is voor Zuid-Amerika en in het bijzonder voor Bolivia revolutionair.

Echter zijn er voor de meer dan 200 jongeren te begeleiden maar een zeer beperkt aantal educadores, dewelke de lessen of workshops organiseren en daarnaast ook de jongeren opvolgen of psychologische begeleiding aanbieden. Niet zeldzaam zijn de jongeren immers getraumatiseerd door vroegere jeugdervaringen.

Om het werk van deze begeleiders te vergemakkelijken zorgde Track42 voor een database waarin alle gegevens over een bepaalde jongere centraal opgeslaan kon worden. Zo kon een overzicht bekomen worden van onder meer schoolresultaten, medische & juridische gegevens, activiteiten waarvoor de jongere zich engageerde,…

Het project werd gerealiseerd met behulp van Filemaker, waarbij er afhankelijk van de functie van de educador al dan niet meer of minder rechten werden toegekend. Zo werd er voor gezorgd dat bijvoorbeeld niet iedereen toegang krijgt tot medische gegevens. 

Vermits lang niet alle begeleiders toegang hadden tot een computer en zelfs internettoegang in de afgelegen instelling niet haalbaar was, moest de volledige database bereikbaar zijn via smartphones. Filemaker WebDirect maakte dit mogelijk.  Track42 zorgde voor de ontwikkeling van de toepassing en voor de hosting op servers. 

De grote hoogte (4200m boven zeeniveau!), het gebrek aan middelen en de taal maakten dit project tot een waar avontuur. We hopen dat Track42 hier wel een klein verschil heeft kunnen maken voor het centrum 

 

top